Project Description

סרט לאירוע חברה

EverCompliant

 עובדים בסניפים בתל אביב ובניו יורק קהל יעד
הכולל חשיפת לוגו חדש kickoff 2020 סרט להקרנה באירוע תיאור פרויקט
לעורר השראה והתלהבות מהעבודה והאתגרים הצפויים בשנה הקרובה

לחדד את תחושת המשמעות והשליחות

לייצר תחושת שייכות, ולחבר רגשית לחברה ולחזון שלה

לסיים במבט לעתיד וחשיפת תוצרי המיתוג מחדש – שם ולוגו
מטרות/אתגרים מרכזיים
אווירת Tech trailer עוצמתית, סוחפת, דרמטית ומעוררת שמשדרת טכנולוגיה, דרמה, חדשנות ומדמה את המרחב האינטרנטי האינסופי בשילוב הייצוג הויזואלי של התוכנה (connections). שימוש בדימויים טכנולוגיים וקוגניטיביים : משין לרנינג, AI, ביג דאטה, neural networks, דאטה אנליסיס  סגנון ויזואלי

לצפייה לחצו על המסך

סרט לאירוע חברה

EverCompliant

לצפייה לחצו על המסך

חזרה לתיק עבודות

קהל יעד

עובדים בסניפים בתל אביב ובניו יורק

תיאור פרויקט

הכולל חשיפת לוגו חדש kickoff 2020 סרט להקרנה באירוע

מטרות/אתגרים מרכזיים

לעורר השראה והתלהבות מהעבודה והאתגרים הצפויים בשנה הקרובה

לחדד את תחושת המשמעות והשליחות

לייצר תחושת שייכות, ולחבר רגשית לחברה ולחזון שלה

לסיים במבט לעתיד וחשיפת תוצרי המיתוג מחדש – שם ולוגו

סגנון

אווירת Tech trailer עוצמתית, סוחפת, דרמטית ומעוררת שמשדרת טכנולוגיה, דרמה, חדשנות ומדמה את המרחב האינטרנטי האינסופי בשילוב הייצוג הויזואלי של התוכנה (connections). שימוש בדימויים טכנולוגיים וקוגניטיביים : משין לרנינג, AI, ביג דאטה, neural networks, דאטה אנליסיס

טופס הצעת מחיר

 על מנת שנוכל לשלוח לכם הצעת מחיר מותאמת אישית לצרכים שלכם, מלאו בבקשה שאלון אפיון פרויקט

או בטלפון 054-4591128 info@tmiprod.com ניתן גם לפנות אלינו ישירות במייל


סרט תדמית / סרט מוצר / פרסומתסרט גיוס משקיעיםסרטי הדרכה ושימושאחר, אפרט:עד 30 שניות30-90 שניות1.5-2.5 דקותמעל 2.5 דקותטרם החלטתי / בהתאם להמלצות השיווקיות


גמיש, ויקבע בהתאם לצרכים השיווקייםלאכןחלקי/ראשוניאחר, אפרט:


כןלאטרם החלטתי / בהתאם להמלצות השיווקיותאחר, אפרט:
מיילשיחת טלפוןהודעה בוואטסאפפגישה פנים אל פנים