Project Description

קליפ מילים

ענן קניג

לצפייה לחצו על המסך

קליפ לשיר

Are You | Phenomenow

לצפייה לחצו על המסך

חזרה לתיק עבודות

טופס הצעת מחיר

 על מנת שנוכל לשלוח לכם הצעת מחיר מותאמת אישית לצרכים שלכם, מלאו בבקשה שאלון אפיון פרויקט

או בטלפון 054-4591128 info@tmiprod.com ניתן גם לפנות אלינו ישירות במייל


סרט תדמית / סרט מוצר / פרסומתסרט גיוס משקיעיםסרטי הדרכה ושימושאחר, אפרט:עד 30 שניות30-90 שניות1.5-2.5 דקותמעל 2.5 דקותטרם החלטתי / בהתאם להמלצות השיווקיות


גמיש, ויקבע בהתאם לצרכים השיווקייםלאכןחלקי/ראשוניאחר, אפרט:


כןלאטרם החלטתי / בהתאם להמלצות השיווקיותאחר, אפרט:
מיילשיחת טלפוןהודעה בוואטסאפפגישה פנים אל פנים