Project Description

פרסומת

קולקציית אופנה

נשים בגילאי 18-40 קהל יעד
אותנטיות, סקסיות, נועזות אופנתיות, נונשלנטיות ערכי מותג
להדגיש את שם המעצבת

לשדר בינלאומיות

לשדר העצמה נשית קלילה

לא להציג את הקולקציה – אלא רק טיזר
מטרות/אתגרים מרכזיים
מהיר, צבעוני, אורבני  סגנון

לצפייה לחצו על המסך

פרסומת

קולקציית אופנה

לצפייה לחצו על המסך

חזרה לתיק עבודות

קהל יעד

נשים בגילאי 18-40

ערכי מותג

אותנטיות, סקסיות, נועזות אופנתיות, נונשלנטיות

מטרות/אתגרים מרכזיים

לשדר העצמה נשית קלילה

להדגיש את שם המעצבת

לשדר בינלאומיות

לא להציג את הקולקציה – אלא רק טיזר

סגנון

מהיר, צבעוני, אורבני

טופס הצעת מחיר

 על מנת שנוכל לשלוח לכם הצעת מחיר מותאמת אישית לצרכים שלכם, מלאו בבקשה שאלון אפיון פרויקט

או בטלפון 054-4591128 info@tmiprod.com ניתן גם לפנות אלינו ישירות במייל


סרט תדמית / סרט מוצר / פרסומתסרט גיוס משקיעיםסרטי הדרכה ושימושאחר, אפרט:עד 30 שניות30-90 שניות1.5-2.5 דקותמעל 2.5 דקותטרם החלטתי / בהתאם להמלצות השיווקיות


גמיש, ויקבע בהתאם לצרכים השיווקייםלאכןחלקי/ראשוניאחר, אפרט:


כןלאטרם החלטתי / בהתאם להמלצות השיווקיותאחר, אפרט:
מיילשיחת טלפוןהודעה בוואטסאפפגישה פנים אל פנים