Project Description

אינסטגרם סטוריז

מגוון סגנונות

מיני פרסומות המותאמות לרשתות החברתיות, בדגש על אינסטגרם תיאור כללי
מותאם אישית לערכי המותג, קהל היעד והמסרים השיווקיים הספציפיים סגנון ויזואלי

לצפייה לחצו על המסך

אינסטגרם סטוריז

מגוון סגנונות

לצפייה לחצו על המסך

חזרה לתיק עבודות

תיאור כללי

מיני פרסומות המותאמות לרשתות החברתיות, בדגש על אינסטגרם

סגנון ויזואלי

מותאם אישית לערכי המותג, קהל היעד והמסרים השיווקיים הספציפיים

טופס הצעת מחיר

 על מנת שנוכל לשלוח לכם הצעת מחיר מותאמת אישית לצרכים שלכם, מלאו בבקשה שאלון אפיון פרויקט

או בטלפון 054-4591128 info@tmiprod.com ניתן גם לפנות אלינו ישירות במייל


סרט תדמית / סרט מוצר / פרסומתסרט גיוס משקיעיםסרטי הדרכה ושימושאחר, אפרט:עד 30 שניות30-90 שניות1.5-2.5 דקותמעל 2.5 דקותטרם החלטתי / בהתאם להמלצות השיווקיות


גמיש, ויקבע בהתאם לצרכים השיווקייםלאכןחלקי/ראשוניאחר, אפרט:


כןלאטרם החלטתי / בהתאם להמלצות השיווקיותאחר, אפרט:
מיילשיחת טלפוןהודעה בוואטסאפפגישה פנים אל פנים