Project Description

אקספליינר בנושא אבטחת מידע

כי”ל

עובדי חברת כיל – כימיקלים לישראל, בארץ ובעולם קהל יעד
העלאה למודעות של עובדי הייצור בארגון לגבי הסיכונים בהורדת אפליקציות צד שלישי תיאור
דגש על בינלאומיות- קל להתאמה למדינות ושפות אחרות 

לעניין את הצופה מספיק כדי שיראה את כל הסרטון

להמחיש את הסיטואציה באופן ברור
מטרות/אתגרים מרכזיים
סגנון טריילר טכנולוגי וקצבי, בשילוב מוזיקה עוצמתית סוחפת ומעוררת השראה המתפתחת בהתאם לסטוריטלינג  סגנון ויזואלי

לצפייה לחצו על המסך

אקספליינר בנושא אבטחת מידע

כי”ל 

לצפייה לחצו על המסך

חזרה לתיק עבודות

קהל יעד

עובדי חברת כיל – כימיקלים לישראל, בארץ ובעולם

תיאור

העלאה למודעות של עובדי הייצור בארגון לגבי הסיכונים בהורדת אפליקציות צד שלישי

מטרות/אתגרים מרכזיים

דגש על בינלאומיות- קל להתאמה למדינות ושפות אחרות

לעניין את הצופה מספיק כדי שיראה את כל הסרטון

להמחיש את הסיטואציה באופן ברור

סגנון ויזואלי

טריילר טכנולוגי וקצבי, בשילוב מוזיקה עוצמתית סוחפת ומעוררת השראה המתפתחת בהתאם לסטוריטלינג

טופס הצעת מחיר

 על מנת שנוכל לשלוח לכם הצעת מחיר מותאמת אישית לצרכים שלכם, מלאו בבקשה שאלון אפיון פרויקט

או בטלפון 054-4591128 info@tmiprod.com ניתן גם לפנות אלינו ישירות במייל


  סרט תדמית / סרט מוצר / פרסומתסרט גיוס משקיעיםסרטי הדרכה ושימושאחר, אפרט:  עד 30 שניות30-90 שניות1.5-2.5 דקותמעל 2.5 דקותטרם החלטתי / בהתאם להמלצות השיווקיות


  גמיש, ויקבע בהתאם לצרכים השיווקיים  לאכןחלקי/ראשוניאחר, אפרט:


  כןלאטרם החלטתי / בהתאם להמלצות השיווקיותאחר, אפרט:
  מיילשיחת טלפוןהודעה בוואטסאפפגישה פנים אל פנים